Merkapt Épületgépészet logó-pályázat

  A Merkapt Zrt. kreatív pályázatot hirdet. A Merkapt Épületgépészet 2016-ban ünnepli alapításának 25. évfordulóját, ezért a cég arculatának, köztük logójának megújításával is támogatni kívánja az egész éves évfordulós kampányt.

  pályázat tárgya: Merkapt Épületgépészet logó.

  A logó a Merkapt Zrt. bolti kis- és nagykereskedelmi arculatában, kampányaiban, online felületein és rendezvényein, kapcsolódó- és minden tevékenységében meg fog jelenni. A logó megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

  • a Merkapt Zrt. épületgépészeti kis és nagykereskedelemmel foglalkozik. Elsősorbán víz-, gáz-, fűtéstechnikai anyagok forgalmazásával és érintőlegesen megújuló energiát hasznosító berendezéseket és fürdőszobai termékeket értékesít.
  •  cég vásárlói a lakosság, épületgépészeti kivitelező szakemberek és viszonteladói üzletek egyaránt,
  • a feliratnak a logó használatakor (minimum 50 mm x 50 mm méretben is) jól olvashatónak kell lennie,
  • a logó egyszín nyomással is felismerhető, jól használható legyen vagy legyen olyan változata,
  • előny, ha a korábbi logóra emlékeztet, de nem feltétel!

  Hívószavak: épületgépészet, szerelvények, csővezeték, energetika, víz, gáz, fűtés, fürdőszoba, fűtéskorszerűsítés, megújuló energia, környezettudatosság, kereskedelem.

  Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.
  Pályázati részvétel feltételei:

  • Nevezési díj nincs.
  • Egy pályázó több (maximum 5 db) pályamunkával nevezhet.
  • A pályázat egyfordulós.
  • A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
  • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a pályázati díjat és kártérítést köteles fizetni.
  • A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amellyel a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalára (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
  • A pályázat kiírója a pályázatra beküldött logótervek felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja. A beküldött pályamunkákat tovább alakíthatja, felhasználhatja.
  • A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
  • A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.
  • A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.

  A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

  • a logó (színes és egyszín mutációja)
  • rövid magyarázó leírás, ha szükséges
  • a pályázó adatai, és elérhetőségei (minimum: mobilszám és e-mail cím)
  • a logó minimális használható mérete: 50×50 mm
  • a logót a pályázó jpg formátumban küldi meg előzetesen számunkra. A nyertestől a nyertes pályamunkát végül ai és eps formátumban, kérjük leadni. Amennyiben a pályázat nyertese az ai és eps formátumú logót nem adja át a pályázat kiírójának, úgy a pályázat kiírója jogosult a pályázati díj kifizetésétől elállni. A logóhoz a felhasznált betűtípust is kérjük mellékelni font formájában. A leadott ai-ban a szöveg NE legyen lekerekítve, hanem fontként szerepeljen.
  • A logó látványterve névjegykártya mintán, levélpapíron.

  Pályázati adatlap:  A kiírás mellékletét képező dokumentumot, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit, a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

  A pályázat benyújtásának határideje és módja:

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 25. 12 óra

  • A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a marketing@merkapt.hu címre.
  • A levél tárgya: Merkapt Zrt – logó tervezés
  • A pályázati anyag elvárt formátuma: jpg. A kiegészítő vagy magyarázó dokumentumokat pdf-ben kérjük megküldeni, melyben a pályázó feltünteti személyi adatait és elérhetőségeit. Ezen adatok feltüntetése nélkül a pályázat nem érvényes.

  Érvényes az a pályázat, amely a fentiekben felsoroltaknak megfelel és határidőig a fenti címre megérkezik.

  Érvénytelen az a pályázat:

  • amelyet határidőn túl nyújtottak be
  • amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
  • amely nem valós adatokat tartalmaz
  • amely nem felel meg a pályázati feltételekben kiírtaknak

  A PÁLYÁZAT DÍJA

  A nyertes pályázó díjazása: 150.000.- Ft,, melynek kifizetésére a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

  A pályázat elbírálása

  Az előzetes szakmai zsűri által kiválasztott munkák kerülnek a bírálóbizottság elé. A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.

  A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.

  A kiíró fenntartja magának a lehetőséget, hogy a nyertes pályamunka hasznosításától a kampányai során eltekintsen. Eredményhirdetés: A nyertes pályázóval szerződéskötés történik, annak feltételeinek egyeztetése alapján. A pályázat végeredménye a Merkapt Zrt. által meghatározott feltételek szerint, és időpontban kerül nyilvánosságra.

  A Bíráló Bizottság tagjai a Merkapt Zrt. igazgatósági tagjai.

  További információkA pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a marketing@merkapt.hu e-mail címen tehetik fel.

  Csatlakozzon Ön is Facebook oldalunkhoz!