Jogi nyilatkozat

A szoftver.hu jogi nyilatkozata.

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, illetve egyéb írott anyagokat a Trans-Europe Zrt. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A szoftver.hu weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A szoftver.hu oldalai, illetve ezek tartalma vagy részletei szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Trans-Europe Zrt. jogosult.

A szoftver.hu logó a Trans-Europe Zrt. kereskedelmi védjegye. Az oldalakon található egyéb logók, termék- és márkanevek azok tulajdonosainak kizárólagos védjegyei, ezeket csak az illetékes gyártó, szervezet, illetve cég engedélyével lehet felhasználni.

A Trans-Europe Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét, vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni vagy tárolni. A Trans-Europe Zrt. ugyanakkor engedélyezi, hogy Ön ezen oldalak tartalmát vagy kivonatait - saját személyes használatra - számítógépén szabadon tárolja, vagy akár ki is nyomtassa.

A szoftver.hu weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Trans-Europe Zrt. akaratától és ráhatásától független változtatás történik. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Trans-Europe Zrt. semmilyen jellegű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalak pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A Trans-Europe Zrt. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Trans-Europe Zrt. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos, vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért a Trans-Europe Zrt. semminemű felelősséget nem vállal.

A Trans-Europe Zrt. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy publikált tartalmakért sem, amelyekhez a szoftver.hu weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Amennyiben Ön írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mailben vagy weboldalainkon keresztül), elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és a rendelkezésünkre bocsátással elfogadja, hogy a Trans-Europe Zrt. azt - minden felelősségvállalás nélkül - közzétegye, tartalmát részben vagy egészben, a szerzői minőség feltüntetésével felhasználja. Ön a rendelkezésre bocsátással vállalja azt is, hogy az átadott anyag, illetve tartalom nem sérti harmadik személy szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk semmilyen jogi eljárást, nem terjeszt elő semmiféle követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél bárminemű igényérvényesítése esetén teljes körűen kártalanítja a Trans-Europe Zrt-t.

A szoftver.hu szerkesztői a jelen előírásoktól eltérő rendelkezéseket is meghatározhatnak (a hatályos jogszabályokkal összhangban), ezért az aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének és használatának.

Figyelem! A tartalom legalább 2 éve nem frissült! Előfordulhat, hogy a képek nem megfelelően jelennek meg.

Copyright © 2023 Trans-Europe Zrt. Minden jog fenntartva.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram