Controlling szakszókincs – tanuláshoz és munkához.

    Áttekintés
    • aktuális szakszókincs a controlling területéről: bank, üzemgazdaság, pénzügy, beruházás, költségszámítás, menedzsment, jog, számvitel, statisztika, adózás stb.
    • nyelvpáronként több mint 3000 címszó
    • a szaknyelvben használt leggyakoribb állandósult szókapcsolatok
    • üzemgazdasági mutatók, képletgyűjtemény, matematikai jelölések