BIT-E-Learning Oktatási Keretrendszer

  A Trans-Europe Kft. örömmel jelenti be, hogy együttműködési megállapodást kötött a  Balogh Information Technology Kft.-vel, az általa fejlesztett Adobe Cold Fusion technológián alapuló BIT-E-Learning Oktatási Keretrendszer értékesítésére.


   

  Budapest 2013. augusztus 01.

  A Trans-Europe Kft. örömmel jelenti be, hogy együttműködési megállapodást kötött a  Balogh Information Technology Kft.-vel, az általa fejlesztett Adobe Cold Fusion technológián alapuló BIT-E-Learning Oktatási Keretrendszer értékesítésére. A BIT-E-Learning egy fantasztikus eszköz a közép - és nagyvállalatok számára, hogy képezzék a munkatársaikat, ezáltal minél minőségibb produktumot állítsanak elő.

  A rendszer célja, hogy olyan környezetet teremtsen, ahol lehetőség biztosított a munkatársak színvonalas oktatására, majd számonkérésére és a végeredmény statisztikázására. Az E-Learning rendszer online és intranetes formában is üzemeltethető, nagyvállalatoknak az intranetes telepíthető változatot, míg középvállalatok számára az online megoldást ajánljuk.
  A XXI. század technológiájának segítségével könnyíti meg az oktatást és a vizsgáztatást egy rendszeren belül, számos funkcióval. A rendszer kifejlesztésénél a prioritás a professzionális oktatás és költséghatékonyság volt.

  A már meglévő PowerPoint prezentációk feltölthetőek, szerkeszthetőek, audió és videó fájlok illeszthetők a diákba. A kész prezentációk az Adobe Connect technológia használatával flash alapon tekinthetőek meg.
  Minden prezentációhoz létrehozható számonkérés, mely célja hogy felmérje a tanulók megszerzett tudását. A számonkérések kérdései több feladattípusból állíthatóak össze, média fájlok csatolhatóak, szerkeszthetőek, leválaszthatóak a prezentációról illetve átcsatolhatóak más oktatási anyaghoz.

  Feladat és kérdéstípusok:

  • Egyszeres feleletválasztás
  • Képek közötti választás
  • Többszörös feleletválasztás állandó 4-es kulcs szerint
  • Relációanalízis
  • Legördülő lista - mondatkiegészítés
  • Igaz-Hamis
  • Asszociáció (macska-egér)

  Az Oktatás és a számonkérésnek a folyamata:

  A rendszerben korlátlan számban hozhatóak létre oktatási csoportok, melyekhez hozzáadhatjuk a kiválasztott tanulókat.
  Minden feltöltött prezentációt oktatási csoportokhoz rendelhetünk. A prezentációnak beállíthatjuk a kezdési és befejezési idejét, ez időszak alatt lesz aktív, az oktatási csoportban lévő tanulók számára ebben a megadott időszakban lesz elérhető.
  Minden prezentációhoz számonkérés csatolható. A prezentáció megtekintési idejének lejártával inaktívvá válik a prezentáció és aktíválódik a számonkérés 24 óra időintervallumra. Ez idő alatt kell a tanulóknak elvégezni a számonkérést.
  Sikertelen vizsga esetén azonnal aktíválódik a pótszámonkérés ahol a prezentáció 24 órán keresztül ismét megtekinthető, majd a vizsga következik melynek elvégzésére szintén 24 óra áll rendelkezésre.
  Sikeres vizsga esetén a rendszer automatikusan generál egy certifikációt, melyet a tanuló letölthet pdf formátumban.
  A tanulók minden aktivítását statisztikázza a rendszer.

  Licenselés:

  A rendszer modulok alapján liszenszelhető, így bővitve az oktatáshoz szükséges eszköztárakat.
  Korlátlan számban hozhatóak létre oktatási csoportok, prezentációk, számonkérések, nincs meghatározva az oktatók száma.

  Modulok:

  • E-Learning System alapváltozat
  • SZ.F.CS.-Számonkérések felhasználóhoz csatolása
  • K.V.M.-Kérdések véletlenszerű megjelenítése a vizsgákhoz
  • A.O.A.-Archív oktatási anyagok
  • A.D.CS.-Audió diákhoz csatolása
  • V.B.-Video beillesztése a prezentációba
  • F.K.SZ.-Feladat-Kérdéstípusok a számonkérésekhez

  Akik már sikerrel használják az E-Learning Rendszert:
  http://www.elearning.baloghit.hu/images/Bosch_logo.png