Nyomdai megrendelők kézikönyve

A könyv átfogó képet ad a nyomdatermékek előállításának folyamatáról; röviden bemutatja a folyamat lépéseit, a leggyakoribb nyomtatási technológiákat és nyomtatás utáni műveleteket. Segíti a megrendelők és a nyomdával kapcsolatban állók eligazodását a nyomda világában.

Kinek hasznos, miért hasznos?
Egy nyomdatermék előállítása számos részfolyamatot, szereplőt és eljárást foglal magába. Ezek valamilyen szintű ismerete elengedhetetlen mindazok számára, akik a folyamat előkészítési fázisában részt vesznek, legyen szó megrendelőkről, kapcsolattartókról, szerkesztőkről, grafikusokról vagy nyomdai előkészítéssel foglalkozókról.

A könyv gazdagon illusztrált fejezetei számos részműveletbe engednek bepillantást, így nagyobb rálátást adnak a folyamat egészére; segítenek megérteni az egyes fázisban felmerülő kérdéseket és problémákat, amelyek kivédése, megoldása is egyszerűbbé, gyorsabbá válik, ha az érintettek értik egymás szavát, közös nyelvet beszélnek.

A nyomdai munkafolyamat
A nyomtatás történetének rövid áttekintését követően a kötet a gyártási folyamat főbb lépéseit ismerteti, kitérve a könyv–gyártás kérdéseire is. Sorra veszi többek között a szöveg és képeredetik szerkesztését és nyomdai előkészítését; a proofok és nyomólemezek különböző típusait, valamint ezek ellenőrzésének módját; a nyomtatási eljárások előnyeit és hátrányait; a papírok típusait és tulajdonságait; valamint a különböző nyomtatás utáni/kötészeti műveleteket.

Együttműködés a nyomdával
A kötet külön figyelmet szentel a nyomdaválasztás és a nyomdával való kapcsolattartás kérdéseinek. Bemutat árajánlatkérő formanyomtatványt, felsorolja azokat a speci–fi–kációkat, amelyeknek egy megrendelésen feltétlenül szerepelniük kell, szót ejt az ár és a minőség össze–függéseiről, a nyomdai munkák menedzseléséről, a minőség-ellenőrzésről és a nemzetközi beszállítókról is.

Szószedet, táblázatok és képletek
A könyvet 28 oldalas szószedet egészíti ki, melynek magyarázatai segítik a nyomdai előkészítési, nyomda–technikai és kötészeti szakkifejezések megértését.
A függelék részét képező táblázatokban megtalálhatók a szabványos papírméretek, a képletek pedig a könyvek gerinc–vastagságának kiszámításához adnak segítséget.

Figyelem! A tartalom legalább 2 éve nem frissült! Előfordulhat, hogy a képek nem megfelelően jelennek meg.

Copyright © 2023 Trans-Europe Zrt. Minden jog fenntartva.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram