Tramontána

    Magyar elválasztás és ékezetek gond nélkül
    A Tramontána MagyarSzótag magyar nyelvű szóelválasztó modul az összetett szavakat nyelvtanilag helyesen, a szóösszetétel határán, az egyszerű és a fel nem ismert (idegen) szavakat pedig a szótagolás szabályai szerint választja el. A felhasználó kívánsága szerint a modul a sorvégi elválasztásnak nemcsak nyelvtani, de tipográfiai szabályait is figyelembe veszi. A program különböző tördelő és kiadványszerkesztő programokhoz kapcsolható bővítményként.
    A Tramontána MagyarÉkes program legelső változata közel egy évtizede indult útjára. Bár eredeti funkcióját, a PostScript Type 1 fontok ékezetesítését, magyarítását mind a mai napig kifogástalanul elvégzi, a nyomdai előkészítés és a grafikai tervezés világában bekövetkezett változások továbbfejlesztését is szükségessé tették, így a szoftver készítői egy kiváló fontkonvertáló funkcióval bővítették a programot.