MagyarSzótag

  Tramontána MagyarSzótag 2

  Magyar szóelválasztás mesterfokon
  MagyarSzótag

  A Tramontána MagyarSzótag magyar nyelvű szóelválasztó modul az összetett szavakat nyelvtanilag helyesen, a szóösszetétel határán, az egyszerű és a fel nem ismert (idegen) szavakat pedig a szótagolás szabályai szerint választja el. A felhasználó kívánsága szerint a modul a sorvégi elválasztásnak nemcsak nyelvtani, de tipográfiai szabályait is figyelembe veszi. A program különböző tördelő és kiadványszerkesztő programokhoz kapcsolható bővítményként.

  Áttekintés

  A Tramontána MagyarSzótag magyar nyelvű szóelválasztó modul az összetett szavakat nyelvtanilag helyesen, a szóösszetétel határán, az egyszerű és a fel nem ismert (idegen) szavakat pedig a szótagolás szabályai szerint választja el. A felhasználó kívánsága szerint a modul a sorvégi elválasztásnak nemcsak nyelvtani, de tipográfiai szabályait is figyelembe veszi. A program különböző tördelő és kiadványszerkesztő programokhoz kapcsolható bővítményként.A Tramontána MagyarSzótag magyar nyelvű szóelválasztó modul az összetett szavakat nyelvtanilag helyesen, a szóösszetétel határán, az egyszerű és a fel nem ismert (idegen) szavakat pedig a szótagolás szabályai szerint választja el. A felhasználó kívánsága szerint a modul a sorvégi elválasztásnak nemcsak nyelvtani, de tipográfiai szabályait is figyelembe veszi. A modul jelenleg csak a szótagolásban nyújt segítséget, a helyesírás ellenőrzésében nem. A Corel Ventura 7-10-es változataihoz jól bevált Tramontána MagyarSzótag elválasztó modulját időközben adaptálták az Adobe InDesign és az Adobe InCopy tördelő és kiadványszerkesztő programokhoz. A szoftver mind Windows, mind Macintosh platformra kapható - ez utóbbin mindkét operációs rendszer változat, az OS 9 és az OS X alatt egyaránt működik -, a két platformon készített dokumentumok mind a szótagolás, mind a kivételszótár tekintetében kompatibilisek egymással. A szótagoló modul teljes egészében a Tramontána önálló, független fejlesztésének eredménye, kizárólag saját nyelvi, nyelvészeti és számítástechnikai ismereteikre, tapasztalataikra épül.

  Rendszerkövetelmények
  Windows
  Rendszer
  Microsoft Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP
  Egyéb

  (Ezen programok egyikére van csak feltétlenül szükségünk.)

  Apple
  Rendszer
  Mac OS 9, OS X
  Egyéb

  (Ezen programok egyikére van csak feltétlenül szükségünk.)

  Funkciók

  Elterjedt magyar karakterkészletek támogatása: A szótagoló modul mindhárom elterjedt magyar karakterkészlettel (hosszú "ő" a hullámos, ill. a kalapos "o" betű helyén), valamint az unicode-os betűkiosztással egyaránt működik, sőt, az sem okoz problémát, ha egy kiadványban, szövegfájlban, vagy akár egyetlen szón belül fordul elő többféle betűkiosztás. A karakterkészletek kezelése automatikusan történik, nem kell semmit beállítanunk vagy átkapcsolnunk.

  Hosszú kettős mássalhangzók támogatása: A szoftver segítségével a hosszú kettős mássalhangzók ("ccs", "ggy", "lly", "nny", "tty", "ssz", "zzs") visszatoldásos elválasztása (pl. "visz-sza", "megy-gyes") sem okoz többé gondot.

  Tipográfiai előírások pontos betartása: Egy tördelőprogram szótagoló moduljára nemcsak a nyelvtani szabályok, hanem a tipográfiai konvenciók betartásában is nagy feladat hárul.

  • Mivel az Adobe InDesign különbséget tud tenni az egyes szótagolási pozíciók között, így a szótagoló modul - kihasználva a lehetőségeket - rangsorolja az általa megtalált szótagolási helyeket. Elsőrendű, elsődlegesen felhasználandó szótagolási helynek számítanak az összetett szavak szóelemeinek határai (akár kötőjellel, akár egybeírással kapcsolódnak egymáshoz). Valamelyest alacsonyabb rangú, de még mindig célszerű szótagolási helynek számítanak az egyes szóelemeken belüli lehetséges pozíciók.

  • Összhangban a klasszikus tipográfiai szabályokkal, a magánhangzóval kezdődő szótagok, bár nyelvtanilag helyesek, legfeljebb közepes szótagolási helynek számítanak (azaz a "hie-delem" előnyösebbnek számít a "hi-edelem" szóelválasztásnál); ez természetesen nem vonatkozik azon esetekre, amikor a magánhangzóval kezdődő szótag új szóelemet kezd ("film-ajánló", és nem "filma-jánló"), hiszen ezeket a korábbiak szerint elsődleges szótagolási pozícióként kezeljük.

  • Egyszerű szavak esetén a szótagolási helyek megjelölése hasonlóképpen történik, azonban a szóhatárok és az ezek közötti pozíciók megkülönböztetése értelemszerűen elmarad: az egyszerű szó minden, más szabály hatálya alá nem eső szótagolási pozíciója elsőrendű pozíciónak számít.

  • A tipográfiai előírások szerint az egyetlen magánhangzóból álló szótagot nem szabad leválasztani sem egyszerű szavak, sem összetett szavak szóelemeinek elejéről vagy végéről. Bár a gyakorlatban ezen szabály feltétlen betartását ajánljuk, a modul lehetőséget nyújt a felhasználónak, hogy ez alól felmentést nyerjen. A szavak-szóelemek elején és végén levő magánhangzók kezelését egymástól függetlenül lehet beállítani, így mind a négy lehetséges kombinációt engedélyezhetjük: "a-cél-ja-i", "a-cél-jai", "acél-ja-i" és "acél-jai". A kívánt üzemmódot kiadványonként, bekezdéstípusonként, sőt, akár egy-egy bekezdésre lokálisan is megszabhatjuk.

   

  Kivételszótárak használata: Bizonyos, kivételt képző szóelválasztásoknál a kivételszótár siet a segítségünkre.

  • A kivételszótár kezelése a tördelőprogram Edit/Dictionary dialógusában, a többi nyelvhez hasonló módon történik. Itt is lehetőségünk van az egyes szótagolási pozíciók tipográfiai szempontból történő rangsorolására, valamint a magyar nyelv speciális, betűvisszatoldást igénylő elválasztásának megadására.

  • A szótagoló modul egyszerű Unicode szövegfájlban tárolja a kivételszótár tartalmát, így azt az Adobe InDesign kiadványszerkesztő programon kívülről, tetszőleges ASCII szövegszerkesztővel (például Windows alatt Notepad, Macintosh alatt TextEdit - mindkettő az adott operációs rendszer része) is módosíthatjuk. A tördelőprogram US változatában található hiba folytán ezen szoftver esetén csak így, kívülről kezelhetjük a kivételszótárat, ez azonban a szótagolás közbeni működést nem érinti.

  Kinek ajánljuk?

  A Tramontána MagyarSzótag bővítményt mindazoknak ajánljuk, akik magyar nyelvű kiadványokat szeretnének készíteni (szerkesztők, újságírók stb.), mivel ehhez elengedhetetlenül fontos a magyar szavak helyes elválasztása.